+31 (0)85 0433024  dvs@novawatt.nl

Brandveiligheid

Oorzaken van brand

Technisch falen

Door een technisch falen ontstaat brand in een zonnepaneel of in de bekabeling/connectoren van de zonnepanelen. Tevens kan de brandende junction box van het zonnepaneel loskomen en op het dak vallen, waardoor andere omringende zaken vlam kunnen vatten.

De zonnepanelen liggen in secties tegen elkaar. Een brand die ontstaat in een zonnepaneel kan zich uitbreiden naar de direct aanliggende panelen binnen dezelfde rij.

Connectoren

Het gebruik van twee verschillende typen connectoren die niet goed bij elkaar passen of uitwisselbaar zijn.
Overige brandrisico's met connectoren ontstaan door het niet volledig insteken van de ader, niet goed aanknijpen van de adereindhuls, niet goed aandraaien van de wartelmoeren en/of door kabels onmiddellijk achter de moer te buigen.

Als de connectie onjuist is, ontstaat er een hogere overgangsweerstand. Dit leidt tot opwarming, waardoor connectoren oververhit raken en eventueel doorbranden. Een vlamboog kan vervolgens brand veroorzaken als brandbare materialen in de buurt liggen.

Onjuiste toepassing van kunststof isolatie

Op een onjuiste manier toepassen van kunststof isolatiematerialen, zoals polystyreen (EPS, in de volksmond ook wel aangeduid als piepschuim), polyurethaan (PUR), of polyisocyanuraat (PIR).

Deze isolatiematerialen worden als brandbaar aangemerkt. Naar schatting zit in meer dan de helft van de daken in Nederland EPS1 of een ander materiaal. Er is dus een reële kans dat ook uw dak EPS of een vergelijkbaar materiaal bevat.

Beschadiging van de dakhuid

Door de aanwezigheid van kabelgoten neemt ook het gevaar op struikelen en vallen toe. Ook is het mogelijk dat de dakhuid beschadigd raakt.

De dakhuid kan ook schade oplopen wanneer er mensen bij hoge temperaturen eroverheen lopen. Elke vorm van beschadiging aan de dakhuid brengt een toename van het brandrisico met zich mee.

Smelten van de junction box

Er kan een brand ontstaan doordat bij brand bijvoorbeeld de plastic junction box gaat smelten.

Het smeltende materiaal zal vervolgens op een brandbare ondergrond druppelen, wat uiteindelijk ook in brand kan vliegen.

Vlamboog

Er kan een vlamboog ontstaan tussen verschillende geleidende delen die niet onderling vereffend zijn of op een slechte wijze zijn vereffend.

Als er tussen metalen delen (zoals een kabelgoot) een slechte verbinding is aangebracht, dan kan door bijvoorbeeld blikseminslag een vlamboog ontstaan. Bliksem en andere extreme weersomstandigheden zoals storm, regen en hitte kunnen leiden tot brand.

Overtollig water

Als het dak overtollig water niet voldoende en niet snel genoeg kan afwateren, dan ontstaat er een risico op kortsluiting en dus op elektrocutie. Indien water niet voldoende wordt afgevoerd heeft dit ook effect op het gewicht op het dak.

Het komt namelijk regelmatig voor dat door de extra belasting die een PV-installatie met zich meebrengt het dak een beetje gaat doorbuigen. Hierdoor functioneren de noodoverstorten niet meer, met als gevolg dat bij een hevige regenbui een waterzak kan ontstaan op het dak.

Onjuiste montage

Door slecht vakmanschap bestaat er een kans tot beschadiging van het dakhuid door onjuiste montage van de PV-installatie, isolatie met onvoldoende drukvastheid, connectoren op een onjuiste wijze fixeren, door verkeerd gebruik van gereedschappen en ook het monteren van omvormers als hout kan enorme gevolgen hebben.

Bij het monteren van de zonnepanelen is het nooit uitgesloten dat er een fout wordt gemaakt. Fouten maken is menselijk, echter moeten we altijd waken voor de gevaarlijke situaties die hierdoor kunnen ontstaan.

Voorbereidingsfases

Wij zijn van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom volgen wij de volgende zes fasen die ervoor zorgen dat de onderkende risico’s zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat PV-installaties brandveilig op een dak kunnen functioneren.

Fase 1: Inventarisatie

Inspecteren van het gebouw is de start van het proces.

Fase 2: Montage

Veilig bouwen van de installatie en grondig instrueren van het personeel.

Fase 3: isolatie

Onbrandbaar isolatiemateriaal plaatsen en de algemen reisico's verkleinen.

Fase 4: Kabelmanagement

Tijd om aanacht te besteden aan kabels en kabelmanagement

Fase 5: Inspectie

De putjes worden op de i gezet om de kans brand zo klein mogelijk te maken

Fase 6: Onderhoud

Jaarlijks inspecteren om de brandveiligeid te waarborgen

Dowload hier de whitepaper: "Een brandschone zaak- Zekerheid over brandveilige PV-installaties op daken".

Opleidingsinstituut

Novawatt B.V. is benoemd tot een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat in het bedrijf zelf een opleiding is om de studenten in de praktijk te brengen. Novawatt B.V. vindt het belangrijk dat de jongeren verkeren in een veilige leeromgeving.

Onze opleidingen

2023 Novawatt Surlinio