Oorzaak & Gevolg

In een Photo Voltaic installatie kan een brand ontstaan, net als bij andere elektrische installaties in en op een gebouw. De laatste jaren is het aantal branden waarbij PV-installaties zijn betrokken toegenomen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de verschillende brandgevaren van deze PV-installaties van zonnepanelen. Hieronder ziet u alle gevaren en en hoe ze ontstaan. 

Gevolg

Door een technisch falen ontstaat brand in een zonnepaneel of in de bekabeling/connectoren van de zonnepanelen. Tevens kan de brandende junction box van het zonnepaneel loskomen en op het dak vallen, waardoor andere omringende zaken vlam kunnen vatten.

Oorzaak

De zonnepanelen liggen in secties tegen elkaar. Een brand die ontstaat in een zonnepaneel kan zich uitbreiden naar de direct aanliggende panelen binnen dezelfde rij.

Gevolg

Het gebruik van twee verschillende typen connectoren die niet goed bij elkaar passen of uitwisselbaar zijn.
Overige brandrisico's met connectoren ontstaan door het niet volledig insteken van de ader, niet goed aanknijpen van de adereindhuls, niet goed aandraaien van de wartelmoeren en/of door kabels onmiddellijk achter de moer te buigen.

Oorzaak

Als de connectie onjuist is, ontstaat er een hogere overgangsweerstand. Dit leidt tot opwarming, waardoor connectoren oververhit raken en eventueel doorbranden. Een vlamboog kan vervolgens brand veroorzaken als brandbare materialen in de buurt liggen.

Gevolg

Op een onjuiste manier toepassen van kunststof isolatiematerialen, zoals polystyreen (EPS, in de volksmond ook wel aangeduid als piepschuim), polyurethaan (PUR), of polyisocyanuraat (PIR).

Oorzaak

Deze isolatiematerialen worden als brandbaar aangemerkt. Naar schatting zit in meer dan de helft van de daken in Nederland EPS1 of een ander materiaal. Er is dus een reële kans dat ook uw dak EPS of een vergelijkbaar materiaal bevat.

Gevolg

Door de aanwezigheid van kabelgoten neemt ook het gevaar op struikelen en vallen toe. Ook is het mogelijk dat de dakhuid beschadigd raakt.

Oorzaak

De dakhuid kan ook schade oplopen wanneer er mensen bij hoge temperaturen eroverheen
lopen. Elke vorm van beschadiging aan de dakhuid brengt een toename van het brandrisico met zich mee.

Gevolg

Er kan een brand ontstaan doordat bij brand bijvoorbeeld de plastic junction box gaat smelten.

Oorzaak

Het smeltende materiaal zal vervolgens op een brandbare ondergrond druppelen, wat uiteindelijk ook in brand kan vliegen.

Gevolg

Er kan een vlamboog ontstaan tussen verschillende geleidende delen die niet onderling vereffend zijn of op een slechte wijze zijn vereffend.

Oorzaak

Als er tussen metalen delen (zoals een kabelgoot) een slechte verbinding is aangebracht, dan kan door bijvoorbeeld blikseminslag een vlamboog ontstaan. Bliksem en andere extreme weersomstandigheden zoals storm, regen en hitte kunnen leiden tot brand.

Gevolg

Als het dak overtollig water niet voldoende en niet snel genoeg kan afwateren, dan ontstaat er een risico op kortsluiting en dus op elektrocutie.
Indien water niet voldoende wordt afgevoerd heeft dit ook effect op het gewicht op het dak.

Oorzaak

Het komt namelijk regelmatig voor dat door de extra belasting die een PV-installatie met zich meebrengt het dak een beetje gaat doorbuigen. Hierdoor functioneren de noodoverstorten niet meer, met als gevolg dat bij een hevige regenbui een
waterzak kan ontstaan op het dak.

Gevolg

Door slecht vakmanschap bestaat er een kans tot beschadiging van het dakhuid
door onjuiste montage van de PV-installatie, isolatie met onvoldoende drukvastheid,
connectoren op een onjuiste wijze fixeren, door verkeerd gebruik van gereedschappen en ook het monteren van omvormers als hout kan enorme gevolgen hebben.

Oorzaak

Bij het monteren van de zonnepanelen is het nooit uitgesloten dat er een fout wordt gemaakt. Fouten maken is menselijk, echter moeten we altijd waken voor de gevaarlijke situaties die hierdoor kunnen ontstaan.

Voorbereidingsfases

Wij zijn van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom volgen wij de volgende zes fasen die ervoor zorgen dat de onderkende risico’s zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat PV-installaties brandveilig op een dak kunnen functioneren.