+31 (0)85 0433024  dvs@novawatt.nl

Opleiding

Opleidingsinstituut

Novawatt B.V. is benoemd tot een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat in het bedrijf zelf een opleiding is om de studenten in de praktijk te brengen. Novawatt B.V. vindt het belangrijk dat de jongeren verkeren in een veilige leeromgeving. Kijkend naar de sociale veiligheid is er bij Novawatt B.V. geen sprake van intimidatie, discriminatie, ongewenst gedrag en geweld op de leerplaats. Daarnaast is de fysieke veiligheid erg belangrijk voor ons. Denk hierbij aan de inrichting van de werkomgeving, het werken met machnies en de fysieke belasting. Tot slot hechten wij veel waarde aan een veilig leerklimaat voor onze studenten, waarbij de student zich vertrouwd en veilig voelt binnen Novawatt B.V. We motiveren de studenten bij het leren en werken, laten ze experimenteren en delen onze kennis. Zelf ontdekken en fouten maken mag, zodat de student met gerichte coaching geholpen wordt te leren en zich te ontwikkelen.

Wij volgen het stappenplan van RI&E om de risico’s van ons leerbedrijf te inventariseren en evalueren en de veiligheid van de studenten te waarborgen. De regels voor inzet van minderjarige studenten leest u op de website van de Rijksoverheid. De link naar de website is rechts vermeld.

ABB

Registratienummer: S-BB (100683613)

Jongeren en werk

De opleidingen

Monteur Elektronische Installaties

Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving | Crebo 25333 | Niveau 2

Meer info

Assistent installatie- en constructietechniek

Bovensectoraal | Crebo 25253 | Niveau 1

Meer info

Brandveiligheid

In een Photo Voltaic installatie kan een brand ontstaan, net als bij andere elektrische installaties in en op een gebouw. De laatste jaren is het aantal branden waarbij PV-installaties zijn betrokken toegenomen.

Meer over brandveiligheid

2023 Novawatt Surlinio